Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban VP-3-

Támogatható tevékenységek:

 Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

 Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése

 A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése

 A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése

Célterület

A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforráshatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.

1. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. 1/1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)

 Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.)

 Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.)

 Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák, berendezések beszerzése.

1/2 Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek

 Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése, szennyvízkezelés fejlesztése, stb.)

 Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.)

 Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

 Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

 Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása)

A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek benyújtására első körben 2016. február 15-től 2016. április 15-ig van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke, összege

 egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft

 kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft

A támogatás maximális mértéke

 közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a

 a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a

Előleg igénylése:

Az igénybe vehető előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.