MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK FEJLESZTÉSE - VP2-6.3.1-16

A kérelem benyújtásának a határideje: 2016.03.21 től - 2018.03.20-ig


Támogatást igénylők köre:


Főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet


A támogatás mértéke, összege:

1. Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.

2. Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

3. Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.

4. A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam A projekt megvalósítására 60 hónap áll rendelkezésre.


Támogatható tevékenységek:

A 6000 STÉ üzemméret eléréshez szükséges tevékenységek:

- Eszközbeszerzés

- Állatállomány vásárlás

- Földterület vásárlás, bérlés

- Vető és szaporító anyagvásárlás

- Infrastrukturális fejlesztés


PÁLYÁZAT ÍRÁST IS VÁLLALUNK!


Bővebben:

Tel: 06 30 195 88 76

06 30 863 93 05

info@novaracoopkft.hu

https://www.facebook.com/novaracoopkft