Kertészet korszerűsítése, kertészeti gépbeszerzés VP2-4.1.3.5-16 tervezet

A pályázat tárgya

A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a kertészeti tevékenységet folytató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A pályázat keretösszege: 18,08 milliárd Ft

A támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Egyéb részletek

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási időszak: 5 év.


Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot illetve ha tesz, akkor a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását.


Benyújtás Pályázatok benyújthatók: 2016. december 19 - 2018. december 18.


Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

• 2017. január 19.

• 2017. február 20.

• 2017. március 20.

• 2017. június 19.

• 2017. szeptember 19.

• 2017. december 19.

• 2018. március 19.

• 2018. június 19.

• 2018. szeptember 19.

• 2018. december 18.


Sikerdíjas pályázatírás!

Pályázatírást vállalunk!

Elérhetőség: 0630-195-88-76.