Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása VP2-4.1.3.5-16

A pályázat tárgya

A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a kertészeti tevékenységet folytató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.


A pályázók köre

Mezőgazdasági termelők, akik:

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel (kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret) rendelkeznek. o Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni.

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.


A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, ez esetben legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projektről van szó.


Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:


• árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és

• legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést.


Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

• kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható - munkagépek beszerzése,

• kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,

• kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése, • maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése - amennyiben a mezőgazdasági tevékenységéből számított üzemméret legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik – legfeljebb nettó 5.000.000 Ft értékben.

• talajművelő gépek beszerzése (sorközművelő kultivátorok, egyéb kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek) - amennyiben a mezőgazdasági tevékenységéből számított üzemméret legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

• az önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, közbeszerzéshez, könyvvizsgálathoz kapcsolódó költségek, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek, tájékoztatás, nyilvánosság; Kötelező tevékenységek: Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Nem támogatható tevékenységek:

• mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,

• öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,

• göngyöleg beszerzése,

• természeti katasztrófák (jégeső; tavaszi fagy, hirtelen lezúduló, bőséges csapadék) megelőzését szolgáló gépek, eszközök beszerzése,

• post-harvest tevékenység eszközeinek (pl. szállítórendszerek, válogató, mosó, tisztító, osztályozó, csomagoló berendezések) beszerzése,


Egyéb részletek

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.


Fenntartási időszak: 5 év.


Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot illetve a foglalkoztatottak számának bővítésére tett esetleges vállalását.


Nem támogatható azon kedvezményezettek, akik a jelen felhívás vagy a Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című, VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú vagy a Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése című, VP5-4.1.3.4-16 kódszámú felhívás keretében támogatásban részesült.


A kedvezményezett a kifizetési igénylés keretében nem nyújthat be olyan, készpénzben kiegyenlített elszámoló bizonylatot, amelynek az – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértéke meghaladja az 1,5 millió forintot.

Benyújtás

Pályázatok benyújthatók: 2016. december 19 - 2018. december 18.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

• 2017. január 19.

• 2017. február 20.

• 2017. március 20.

• 2017. június 19.

• 2017. szeptember 19.

• 2017. december 19.

• 2018. március 19.

• 2018. június 19.

• 2018. szeptember 19.

• 2018. december 18.


Sikerdíjas pályázatírás!

Elérhetőségek:

http://www.novaracoopkft.hu/

info@novaracoopkft.hu

06 30/195-88-76